Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Exakta Store AB ("exakta", "exaktaprint.se") samlar in och använder personlig data.

Uppdaterades senast 2019-11-26


Denna dataskyddspolicy förklarar hur Exakta Store AB ("exakta", "exaktaprint.se") samlar in och använder personlig data. Vid frågor om integritet och dataskydd, vänligen kontakta oss via e-mail support@exaktaprint.se. Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. När du beställer produkter och/eller tjänster av oss, använder våra tjänster eller kontaktar oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

 • Exakta värnar om din personliga integritet
 • Exakta har genomfört flera fysiska, elektroniska och procedurella åtgärder för att skydda din integritet och din personliga data;
 • Exakta förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddspolicy när som helst i tiden. Vi uppmuntrar dig att kontrollera och granska denna dataskyddspolicy varje gång du besöker vår hemsida;
 • Exaktaprint.se ägs och drivs av Exakta Store AB med säte i Malmö, Brännögatan 5, Sverige.

1. Hur samlar vi in din personliga data?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och företaget du representerar på ett antal olika sätt:

 • 1.1 Automatiskt insamlad, personlig information om dig eller företaget du representerar kan du ge oss när du:
 • Registrerar ett kundkonto;
 • Använder våra tjänster inklusive, men inte begränsat till, designverktyg, tryckfilsuppladdning och originalskapande;
 • Beställer produkter och tjänster;
 • Kommunicerar med Exakta via telefon, e-mail, chat, brev eller skapar offertförfrågningar;
 • Deltar i tävlingar och kampanjer;
 • Registrerar dig för att få nyhetsbrev, e-postnotifikationer och specialerbjudanden;

 • 1.2 All data som är nödvändig för verkställande och hantering av beställningar och tjänster, inklusive, men inte begränsat till:
 • Personlig data: Företag, organisationsnummer/personnummer, namn, adress, e-mailadress, telefon/mobiltelefonnummer, fakturaadress, leveransadress;
 • Information om produkter/tjänster: Detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för, antingen via text, tal eller via vår hemsida;
 • Finansiell dataBetalningsmetod, betalningsinformation (extra känslig information som kortnummer och CVV-kod kommer aldrig Exakta tillhanda. Endast Adyen Payments som är certifierade för standarder PSD2 SCA och PCI behandlar denna data), eventuella krediter eller negativ betalningshistorik;
 • Historisk information: Kundnummer, ordernummer, tidigare köp, betalnings- och kredithistorik, IP-adress, utförda tjänster, levererade tjänster, samtalshistorik, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Observera att du också kan ge oss denna information om andra människor, inklusive deras e-postadresser och telefonnummer, om du tipsar en vän om en produkt eller om du vidarebefordrar din önskelista/kundvagn till en vän.


2. Hur använder vi din personliga data?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster, produkter och för att skapa relevant innehåll för kund. Exakta behandlar personuppgifter för följande syften baserat på nedan lagliga grunder:

 • 2.1 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
 • Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och/eller företagsuppgifter, kontaktuppgifter samt betalningsinformation;
 • Uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster;

 • 2.2 Andra berättigade intressen:
 • Utföra riskanalys, riskhantering samt förhindra bedrägerier;
 • Tillhandahålla ett kundkonto för att ge kund en bättre översikt av kunds beställningar, kundinformation, sparade projekt, önskelistor, leverans- och faktureringsadresser, köphistorik m.m.
 • Åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar enligt tillämpad lagstiftning;
 • Informera kund om resultat av tävlingar och andra kampanjer;
 • Hjälpa Exakta att skapa mer relevant innehåll för kund;
 • Informera kund via e-postmeddelande och meddelande via kundkonto med relevant information om kunds beställningar, tjänster, förfrågningar samt relevant information om våra produkter och tjänster*
 • *Kund kan när som helst i tiden avsluta prenumerationen på e-postmeddelande genom att klicka på "avsluta prenumerationen" i sidfoten på e-postmeddelande genererade av Exaktas system, via kundkontot eller genom att skriva till oss på support@exaktaprint.se. Genom att avsluta prenumerationen på Exaktas meddelanden kommer kund inte längre att få information om våra produkter, tjänster, resultatet av våra tävlingar, kampanjer och erbjudanden. Observera att kund kan tillfälligt få fortsatta e-postmeddelande om sitt kundkonto, beställda produkter, tjänster och förfrågningar för att kunna utföra våra åtaganden gentemot kund. 

I allmänhet är de insamlade personuppgifterna avsedda för hanteringen av avtalsförhållandet och tillhandahållandet av våra tjänster och produkter.

Användaren kan hänvisa vänner och familj att ta emot e-postmeddelanden från Exakta. Exakta förbehåller sig rätten att använda de referenser som tillhandahålls av användaren för marknadsföringsändamål, såvida inget annat är överenskommet.


3. Med vem delar vi din personliga data?

Exakta kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot kund och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer, moder- syster- och dotterbolag samt serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

 • Exakta behandlar alla personuppgifter inom EU/EES;
 • Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • Exakta kommer aldrig att sälja den insamlade informationen.

4. Kontosäkerhet

Varje gång du öppnar ett konto på exaktaprint.se ombeds du att välja ett lösenord för att säkerställa skyddet av dina data och att ange en e-postadress. Användaren är ansvarig för att bevara konfidentialiteten i sitt lösenord och sitt kundkonto, och är också ansvarig för alla handlingar som utförs genom användning av sitt lösenord eller sitt kundkonto. Användaren kan ändra sitt lösenord så många gånger som han / hon önskar genom att följa instruktionerna som visas i kundkontot.

Användaren förbinder sig att omedelbart meddela Exakta om obehörig användning av kundkontot eller andra säkerhetsbrott. Exakta ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår till följd av användarens underlåtenhet att följa ovan säkerhetsföreskrifter.


5. Hur håller vi din personliga data säker?

När du genomför en beställning eller får åtkomst till ditt kundkonto använder vi kommersiellt lämpliga och allmänt accepterade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda all information vi samlar in om dig.

 • 5.1 Användaren kan välja att inte ge Exakta viss information, men det kan leda till att vissa funktioner på vår hemsida inte fungerar eftersom sådan information kan vara nödvändig för användaren att:
 • Registrera ett kundkonto;
 • Delta i tävlingar, kampanjer, eller undersökningar;
 • Genomföra en beställning;
 • Skicka en offertförfrågan, använda chat eller annan meddelandefunktionalitet.
 •  
 • 5.2 Fysiska säkerhetsåtgärder
 • Tillträde till anläggningar är begränsad till Exaktas personal och, i undantagsfall, till individer som är behöriga av Exakta;
 • Videoövervakningskameror för att säkerställa fysisk säkerhet för personal , dokument och utrustning;
 •  
 • 5.3 Digitala säkerhetsåtgärder
 • Exaktas datornätverk skyddas av antivirus, brandväggar och övervakning av installerad programvara;
 • Exaktas datorsystem skyddas av inloggning och lösenord med olika säkerhetsnivåer;
 • Exaktaprint.se är krypterad med Secure Sockets Layer (SSL, 2048 Bits);
 • Adyen Payments (vår betalleverantör) är certifierad för säkerhetsstandarder som PSD2 SCA och PCI.
 •  
 • Exakta förhindrar obehörig åtkomst genom att använda en mängd olika säkerhetsåtgärder
 • Inklusive krypterings- och autentiseringsverktyg, för att skydda och upprätthålla säkerheten och integriteten av dina personuppgifter:

6. Cookies

 • 6.1 Definitioner av cookies
 • En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare vid uppkoppling mot en webbplats. Det finns olika typer av cookies och cookie-liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare. Vår webbplats använder cookies och andra liknande tekniker för att förbättra webbplatsens kvalitet, de tjänster vi tillhandahåller och för att kunna skapa relevant innehåll. Du kan själv, när som helst, välja eller ändra om du vill tillåta att vår webbplats placerar cookies på din enhet.

Läs mer under vår Cookie policy


7. Dina rättigheter för din personliga data

Du kan när som helst begära utdrag av de uppgifter vi har om dig som kund. Vidare kan du begära att vi raderar dina uppgifter för den data som inte längre är nödvändig för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Det kan finnas legala skydligheter som gör att vi ej kan radera viss data (t.ex. bokförings- och skattelagstiftning).

 • 7.1 Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
 • Du har rätt att bli bortglömd/raderad;
 • Du har rätt till registerutdrag;
 • Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade;
 • Du har rätt till dataportabilitet;
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter;
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

 • 7.2 Legala skyldigheter
 • Det kan finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Exakta lagerför den data som vi är skyldiga att spara på ett säkert sätt;
 • Exakta kan, på kunds begäran, se till att de data vi är skyldiga att spara inte kan användas till andra syften än att uppfylla legala skyldigheter.

Om du har några frågor som rör denna dataskyddspolicy samt om utövandet av de ovan nämnda rättigheterna ska du kontakta oss på e-postadressen support@exaktaprint.se. Exakta kommer att behöva verifiera att du är ägare av de personliga data du önskar få tillgång till, rättelse eller radering av. När vi har mottagit dokument som bevisar din identitet kommer vi att hjälpa dig på bästa sätt.


8. Exakta Store AB (exaktaprint.se)

 • Exakta Store AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556847-5452 med säte i Malmö.
 • Exakta Store AB har ett dataskyddsombud hos moderbolaget Exakta Group AB med organisatiosnummer 556015-8585.
 • Exakta Store AB är personuppgiftsansvarig enligt vad som sägs ovan.
 • Exakta Store AB följer svensk dataskyddslagstiftning.
 • Kontakta support@exaktaprint.se för vidare information och kontakt angående vår dataskyddspolicy.