Kundvagn 0

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 2022-03-17

Nedan villkor gäller för avtal då en kund köper varor, beställer offerter och andra tjänster i anslutning till ett sådant köp av Exakta Print AB (556364-1595) . Exaktaprint.se ägs av Exakta Print AB som ingår i Exakta Group.

Allmänt
Dessa Villkor gäller för samtliga kunder i Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se). Efter att kund genomfört ett köp i E-butiken skickar Exakta Print AB en orderbekräftelse via e-mail till kunds angivna e-mailadress.

E-mail
support@exaktaprint.se

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

Telefon
040-671 77 70

Måndag - Fredag 09.00 - 16.00

Chat
Tryck på chatrutan som finns på högersidan av skärmen

Måndag - Fredag 09.00 - 16.00


Priser
Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms.
Frakt
Fraktkostnad tillkommer på samtliga artiklar på Webbplatsen. Fraktkostnad är från 75kr.
Artiklar på Webbplatsen skickas till Kunds angivna leveransadress inom Sverige.


Allmänt 
Exakta Print AB tillhandahåller trycktjänster via Internet till dess kunder i Sverige. Kund kan vara privatperson, föreningar, företag eller organisationer (gemensamt ”Kund”). Försäljning sker via webbplatsen www.exaktaprint.se. För beställningar, köp och leverans genom andra kanaler än Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se) gäller särskilda villkor. Genom att slutföra en beställning i E-butiken accepterar Kund villkoren samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling enligt villkoren. Exakta Print AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 20. 

 

Priser och avgifter 
Aktuella priser exklusive moms framgår i Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se) vid beställning. Exakta Print AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering. Moms tillkommer med 25 %. Fraktavgift på 75 kronor per beställning tillkommer.  

 

Beställning 
Beställning kan endast göras på Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se) såvida inte särskild överenskommelse har skett med Exakta Print AB. Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning i E-butiken. När Kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-mejladress som Kunden angivit.

 

Ångerrätt, avbeställning och retur. 

När köpprocessen är klar och kund har genomfört en beställning kan kunds produkter inte ändras och beställningen kan i regel inte ångras eller hävas. Detta då Exakta Print AB:s E-butiks (www.exaktaprint.se) produktionsflöde är automatiserat och tidpunkt från beställning till tillverkning är väldigt kort. För att säkerställa leverans inom korta tidsfrister behandlas varje order omedelbart vilket förhindrar eventuella ändringar. Produkter som beställs på Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se) specialtillverkas enligt kunds instruktioner och kan inte tillgodogöras på annat sätt av Exakta Print än till kund. Kunds rätt att ångra köpet ogiltigförklaras enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2005:59 Kapitel 2 §11 samt kunds rätt att häva köpet enligt Köplagen 1990:931 26 §. Detta accepteras av kund vid beställningstillfället. Kund kan alltid kontakta oss på support@exaktaprint.se och uppge ordernummer för att se om möjlighet till avbeställning finns innan påbörjad tryckning av beställningen.

Betalning 
Betalning kan ske med VISA, MasterCard eller Klarna Payment.  

Betalning med kort hanteras av Adyen.

Produkter
Produktbilder och produktinformation i Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se) är en fingervisning om artikelns utseende, färger, funktion, kvalitet och utförande. Exakta Print AB reserverar sig för eventuella bild- eller skrivfel samt felaktigt angivna priser. Exakta Print AB förbehåller sig rätten att korrigera och ändra informationen på webbplatsen.
För att få en exakt uppfattning ska du som kund beställa ett provexemplar av Exakta Print AB innan beställningen slutförs. Det görs skriftligen till support@exaktaprint.se. Eventuell kostnad för provexemplar kan tillkomma. Eventuella kostnader avtalas med kund och skall godkännas av kund innan provexemplar skickas.


Produktionstid 
Exaktas produktionstid är under normala omständigheter 4 arbetsdagar från dess att beställning mottagits. Exakta Print förbehåller sig val av speditör.  

 

Leverans 

Exakta Print AB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Exakta Print AB. Om Kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Exakta Print AB ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor. 

Kund är ansvarig för att den angivna leveransadressen är bemannad om inget annat anges och att adressen är korrekt. Specifika krav vid leverans skall kund informera Exakta Print AB om vid beställningstillfället, till exempel kod för grind eller port, trappor, lastkaj och liknande. Exakta Print AB är inte ersättningsskyldig för de kostnader och skada som kunder lider vid försenad leverans eller annat dröjsmål. Exakta Print AB tar inget ansvar för indirekta förluster.

 

Reklamation 
Om Exakta Print AB levererat en felaktigt eller bristfälligt utförd tjänst, resultatet av tjänsten skadats under transport eller om försändelsen försvunnit under transporten kan kund reklamera skriftligen till Exakta Print AB som hanterar reklamationen. Reklamation som avser beställningen från E- butik ska skickas in via mail: support@exaktaprint.se eller registreras här. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. I situationer där kunds beställning inte överensstämmer med kunds förväntningar (i fall av skada eller fel på beställningen) åtar sig Exakta Print att korrigera och reproducera en ny produkt till kund utan kostnad.

 

Ansvar 
Kund är ensamt ansvarig för att beställning och leverans baserade på kunds original inte utgör intrång i tredje mans upphovs- eller annan immaterialrätt. Kund ska hålla Exakta Print AB skadeslös för eventuella krav från tredje man till följd av utförande av beställning från Kund.  

Kund ansvarar själv för kvaliteten på det original samt mallar som Exakta Print AB tillhandahåller som beställning baseras på och dess anpassning till den tjänst kund beställer. Kund förklarar sig införstådd med att det kommer att föreligga skillnad i färg mellan originalet visat på skärm och i tryckt form. Utöver vad som framgår av villkoren och för kund har Exakta Print AB inget ansvar för fel, brister eller förseningar som kunden eller tredje part orsakar eller orsakas. Exakta Print AB reserverar sig för eventuella fel i Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se). Exakta Print AB bär inget ansvar för innehållet i tryckfilerna som kund förser Exakta Print AB med då beställning sker. Exakta Print AB förbehåller sig rätten att stoppa produktion av olämpligt innehåll med omedelbar verkan. Produktion som har stoppats på begäran av Exakta Print AB ger inte rätt till kompensation eller annan ersättning till kund eller tredje part.  

 

Ändring av villkoren 
Exakta Print AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden, alla ändringar av villkoren kommer att publiceras i Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se). De aktuella villkoren som framgår av Exakta Print AB:s E-butik vid beställningstillfället är det som tillämpas. Exakta Print AB har rätt att ändra villkoren på eget initiativ. Efter att kund gjort beställning äger Exakta Print AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning. Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Exakta Print AB:s E-butik, till exempel köp som avser specialproducerade artiklar eller annat köp som inte ingår i E-butikens sortiment, är endast giltigt om de avtalats och godkänts av Exakta Print AB skriftligen.

Uppgiftsbehandling 
Exakta Print AB behandlar namn-, e-mejl-, adress, personnummer/organisationsnummer och andra uppgifter som kund uppgivit vid registrering eller beställning. Exakta Print AB behandlar vidare uppgifter om sådan kunds beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med kund, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden till kund via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. Personuppgifterna behandlas under den tid kund har en relation med Exakta Print AB samt under en tid därefter då kund kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. 

Kund kan anmäla till Exakta Print AB att hens personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om kund vill avsluta sin relation med Exakta Print AB direkt efter köp och leverans tar Exakta Print AB tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till support@exaktaprint.se. Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas.  

All information som samlas in tas endast del av Exakta Print AB och dess närstående organisationer. Kunds kontaktuppgifter kommer aldrig säljas eller på annat vis spridas till tredje part utan kunds godkännande.  

Cookies 
En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på kunds dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner, informationen kan också användas för att följa en besökares surfande. Det finns olika typer av cookies. I Exakta Print AB:s E-butik (www.exaktaprint.se)  används cookies som kund måste tillåta för att kunna använda Exakta Print AB:s E-butik. Kund godkänner nedanstående cookiehantering genom att besöka Exakta Print AB:s E-butik. I Exakta Print AB:s E-butik används autentiseringscookies, som håller reda på vad besökare är inloggade som, och sessionscookies, som lagrar ett unikt id för besöket i Exakta Print AB:s E-butik. Cookies i Exakta Print AB:s E-butik används för att identifiera Kunds kundvagn, spara information om kund i en beställning, för att föra statistik över besökare i Exakta Print AB:s E-butik och för att visa annonser i Exakta Print AB:s E-butik och på andra webbplatser. Genom webbläsaren kan kund raderade tidigare lagrade cookies, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. 

  

Tvist 
Svensk rätt tillämpas på samtliga tjänster Exakta Print AB tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister med Kund som är juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med Kund som är privatperson hänvisar Exakta Print AB till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Exakta Print AB  följer ARN:s rekommendationer. 


Force Majeure
Exakta Print AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Exakta Print AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Exakta Print AB kund dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kund och Exakta Print AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.