Kundvagn 0

Varför kombinera traditionell och digital marknadsföring?

 

Förutsättningarna för marknadsföring är olika i olika branscher, men likheterna är desto fler. Huvudsyftet med marknadsföring är, och kommer alltid vara, att nå ut till målgruppen med sitt budskap i syfte att öka efterfrågan av din produkt eller tjänst. Vi delar med oss av varför kombinationen mellan tryckt och digital reklam ökar chanserna till konvertering.

Möjligheten att kommunicera effektivt med olika målgrupper och enskilda kunder är dynamisk, tack vare kombinationen digital och traditionell kommunikation. Företag analyserar ofta mängden klick vidare till hemsidan istället för att studera besökaren och dess intention. Idag finns alla möjligheter till att vara tillgänglig för målgruppen samt att på otaliga sätt kommunicera anpassat och effektfullt. En viktig aspekt som dock ofta glöms bort är att hjärnan tar till sig budskap olika beroende på i vilken miljö det visas. Genom att kombinera flera kanaler ser man oftast bättre effekt. Helhetsperspektivet - kombinationen tryckt och digitalt ökar frekvensen och ökar därmed chanserna till ett agerande.

Den digitala kommunikationen gör det möjligt att studera och avläsa målgruppens beteende i relation till budskapet. Informationen beskriver målgruppen och öppnar upp till att utveckla effektfulla trycksaker anpassade efter mottagare. Det kan vara allt från kataloger, innovativa förpackningar, till personliga broschyrer och visitkort som mottagaren sedan kan förknippa med känslor som lyx, kvalité och seriositet. För att sluta cirkeln och bjuda in till konvertering finns otaliga möjligheter att koppla ihop kanalerna. Det kan handla om en rabattkod som fylls i vid beställning på nätet eller att placera en QR-kod för kontaktuppgifter eller länk till en applikation. 

Diskussionen kring vilka kanaler man bör kommunicera i beror på målgruppen. I vårt erbjudande finns en mängd kommunikationsrelaterade tjänster som effektiviserar och ger er insikt kring hur er verksamhet bör kommunicera. Vill ni veta mer, kontakta oss genom att fylla i formuläret.

marketing1